Privacyverklaring

Versie 04-05-2019

Hoe we omgaan met jou gegevens

Wanneer je geïnteresseerd bent in de producten/diensten van Spirituele Praktijk Anora Spirit laat je via de website gegevens achter. Anora Spirit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spirituele Praktijk Anora Spirit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uiteraard doen we dit zo zorgvuldig als mogelijk. We verwerken je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de website www.anoraspirit.nl, bij gebruik van het contactformulier, bij aanmelding voor de nieuwsbrief of bij inschrijving als standhouder op één van de beurzen/events.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe lang we deze gegevens bewaren en met welk doel we de gegevens verwerken.

Contactformulier Spirituele Praktijk Anora Spirit > bewaartermijn > reden
Voor en achternaam > 3 weken > beantwoorden email
Bedrijfsnaam > 3 weken > beantwoorden email
Email > 3 weken > beantwoorden email
Telefoonnummer > 3 weken > beantwoorden email
Doel>> verzenden van bericht via de website naar Spirituele Praktijk Anora Spirit 
 
Nieuwsbrief aanmelding > bewaartermijn > reden
Na aanmelding blijven je gegevens bewaard, tot je zelf je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving van de nieuwsbrief blijven de volgende gegevens de volgende termijn bewaard.
Voor en achternaam > 3 maanden > Opschoning mailbestand per kwartaal
Email > 3 maanden > Opschoning mailbestand per kwartaal
IP adres > 3 maanden > Opschoning mailbestand per kwartaal
Doel>> verzenden van onze nieuwsbrief en je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Standhouder Inschrijfformulier voor beurzen/events > bewaartermijn > reden
Voor en achternaam > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften
Bedrijfsnaam > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften
Adres > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften
Email > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften
Telefoonnummer > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften
Doel>> verzenden van onze nieuwsbrief, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en we verwerken ook gegevens in Rompslomp en worden er gegevens verwerkt door mijn boekhouder Erik van der Werf, voor het versturen van de facturen en onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type  – Bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden

Spirituele Praktijk Anora Spirit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spirituele Praktijk Anora Spirit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spirituele Praktijk Anora Spirit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anoraspirit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Anora Spirit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Het afhandelen van uw betaling. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Anora Spirit analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Anora Spirit  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spirituele Praktijk Anora Spirit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anoraspirit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Spirituele Praktijk Anora Spirit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Spirituele Praktijk Anora Spirit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een email naar info@anoraspirit.nl